Arengustrateegia aastani 2020

Strateegia on plaanis välja töötada 2014. aasta lõpuks ning kinnitada seltsi üldkoosolekul 2015. aasta jaanuaris. Selle koostamisel lähtume järgmisest struktuurist:

 

Arengustrateegia lähtekohad

Seltsi missioon

Seltsi tegvuse alusväärtused

Seltsi visioon 2020

Seltsi tugevused ja olulisemad parendusvaldkonnad

Tugevused

Parendusvaldkonnad

Strateegiline juhtimine
Struktuur ja selle jätkusuutlikkus
Personali arendamine
Võrgustikutöö tugevdamine

Seltsi strateegilised sihid

Strateegia elluviimise viisid ja vahendid

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga