Komisjonide koolitustsükkel

Koolituse eesmärgiks oli laiendada Kunda Linnavolikogu alaliste komisjonide liikmete erinevaid kompetentse, muutmaks nende panust efektiivsemaks.

Koolituse teemad:

 1. Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus – 3 loengut/praktikumi
  Igapäevane asjaajamiskeel, ohtlikud vormid, kust leida keeleabi. Koolitab Maarika Veski.
 2. Kogukonnalugu – 2 loengut
  Kunda (tööstus) ajalugu ja omavalitsuskorraldus. Koolitab Uno Trumm.
 3. Praktilised arvutioskused – 2 praktikumi
  IT-hügieen, andmebaasid ja info haldamine, dokumendihalduse alused. Koolitab Kaido Veski.
 4. Kohaliku omavalitsuse korraldus – 3 loengut
  Õiguslikud alused, organisatsiooniline ülesehitus ja ülesanded, arengudokumendid, eelarve koostamise põhimõtted. Koolitaja selgub aprilli alguses.

Peamised väljundid:

Koolituse läbinu oskab kasutada erinevaid kaasaegseid keeleallikaid, teab levinumaid ohtlikke vorme ning oskab nendega kokku puutumisel õigesti toimida. Samuti on ladusam tema igapäevane asjaajamiskeel. Koolituja orienteerub paremini Kunda (tööstus) ajaloos ja taasiseseisvumisaegses omavalitsuskorralduses, ta on teadlikum IT-hügieenis ning oskab kasutada levinumaid KOV korralduse tarbeks loodud andmebaase. Koolituse läbinu tunneb omavalitsuskorralduse peamisi õiguslikke aluseid, organisatsioonilist ülesehitust ning ülesandeid. Samuti tunneb ta KOV eelarve koostamise põhimõtteid, arengudokumentide eesmärke ja vajalikkust.

Ajakava (esialgne):

 • 08.04     19:00-20:45        2.1 – Kunda ajaloos

 

 • 10.04     19:00-20:45        1.1 – Igapäevane asjaajamiskeel

 

 • 15.04     19:00-20:45        2.2 – Kunda tööstusajalugu
 • 17.04     19:00-20:45        1.2 – Ohtlikud vormid
 • 22.04     19:00-20:45        3.1 – IT-hügieen
 • 24.04     19:00-20:45        1.3 – Kust leida keeleabi, testi lahendamine
 • 29.04     19:00-20:45        3.2 – Andmebaasid ja info haldamine
 • 06.05     19:00-20:45        4.1 – KOV õiguslikud alused, ülesehitus, ülesanded
 • 08.05     19:00-20:45        2.3 – Kunda omavalitsuskorraldus
 • 13.05     19:00-20:45        4.2 – Eelarve koostamise põhimõtted
 • 15.05     19:00-20:45        4.3 – Arengudokumendid
 • 24.05     10:00-13:15        Lõpuseminar

Koolituse hind ühe koolituskorra kohta oli igale osalejale 2 eurot. Sellega kaeti kohvipausidega seonduvad kulud ning osaliselt ka väliskoolitaja tasu.

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga