Organisatsioon

Kontakt

Tel: +372 5656 7467 (Kaido Veski), e-post: selts@selts.ee, aadress: Lasteaia 4, Kunda, 44108
SEB ak: EE391010220217124222, rg-kood: 80353860

Liikmeskond

Hetkel on Virumaa Rahvaülikooli Seltsil 6 liiget (füüsilist isikut), erinevate projektide ja ettevõtmistega seotud võrgustikku kuulub veel kümmekond inimest. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.
Liikmeks astumise kohta saab täpsemat infot seltsi juhatuselt.

Virumaa Rahvaülikooli Seltsi põhikiri

Seltsi juhtimine

Virumaa Rahvaülikooli Seltsi tegevust juhib ja seda esindab neljaliikmeline juhatus, mis on püsinud muutumatuna selle loomisest alates:

  • Kaido Veski, kaido@veski.eu, +372 5656 7467 (esimees)
  • Maarika Veski, maarika@veski.eu, +372 521 8130
  • Tiit Alte, atiit00721@gmail.com, +372 5597 7778
  • Uno Trumm, uno.trumm@mail.ee, +372 5341 4433

Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. Otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

Virumaa Rahvaülikooli Selts lähtub oma tegevuses 7. aprillil 2002 Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul vastu võetud Vabaühenduste eetikakoodeksist.