Projektid

2023/24. Õuesõppevõimaluste taseme tõstmine

Projekti eesmärgiks on Virumaa Rahvaülikooli Seltsile õpipaigas kasvatatavate ja maastiku hooldamiseks kasutatavate koduloomade karjatamiseks vajalike vahendite ning lühilaagrites osalejate ööbimiseks sobilike telkide ja muu lisavarustuse soetamine. Samuti soovime projekti käigus trükkida ja paigaldada UV- ja ilmakindlad sildid/viidad õpipaiga erinevate väljapanekute ja tegevuspaikade juurde. Selle tulemusena omandab vabaühendus võimekuse senisest paremini ellu viia oma põhikirjalist eesmärki (vaba- ja huvihariduse omandamine Lääne-Virumaal) ning pakkuda senisest oluliselt paremat ja mitmekesisemat teenust õpipaika külastavatele gruppidele.

Projekti eelarve: 6656,98

Projekti rahastab:

Seisund: Pooleli

2023. Õuesõppevahendite hankimine

Projekti käigus hangime seltsile piirkonna eelkooliealistele ja kahe esimese kooliastme õpilastele õuesõppe läbi viimiseks sobivaid õppevahendeid. 

Projekti eelarve: 619,39

Projekti rahastas: MTÜ Viru-Nigula valla Toetusgrupp

Seisund: Lõpetatud

2022. Õuesõppe- ja kultuurisündmuste toitlustamiseks vajaliku inventari soetamine

Projekti käigus hankisime seltsile toitude ettevalmistamiseks, säilitamiseks ja transportimiseks ning serveerimiseks vajalikud vahendid. Eesmärgiks on pakkuda senisest oluliselt paremat ja mitmekesisemat teenust Niiduveere õpipaika külastavatele gruppidele.

Projekti eelarve: 7 105,59

Projekti rahastas:

Seisund: Projekt teostatud.

2006-… Viru-Nigula (algselt Kunda) Mälumänguklubi

Mälumänguklubi loomise idee sündis aastal 2006 Heldur ja Valli Lahne köögilaua taga koos Kaidoga ning on täies elujõus tänini. Esimesed hooajad korraldasid Heldur, Kaido, Uno ja Tiit, hiljem hakkas korraldamine mängijate vahel külakorda käima. Formaat on püsinud muutumatuna – 6 vooru, igas 5 küsimust, kohtumisi hooajal nii palju, et kõik saaksid korraldada. Puhas meelelahutus!

Rahastamine: Osalejad ise (mängu korraldaja tagab auhinnalaua ja suupisted, mängija osalus 2€ kord), Viru-Nigula vallavalitsus võimaldab iga mängu esimesel kolmel võistkonnal külastada tasuta Kunda ujulat.
Seisund: Aktiivne, 18. hooaeg käimas, täpsem info SIIN.

2020. Õuesõppe läbiviimiseks ja õpipaiga haldamiseks vajaliku inventari soetamine

Projekti käigus soetasime seltsile droonikomplekti, puiduhakkuri ning sõiduauto järelhaagise komplekti. Eesmärgiks omandada senisest parem võimekus ellu viia seltsi põhikirjalisi sihte. Droonikomplekt leiab rakendust nii seltsi turunduslikus kui ka huvialases tegevuses. Puiduhakkuri abil oleme alustanud õpperadade rajamist õpipaiga metsaalale. Järelhaagis toetab õppe- ja korraldustööga tegelemist nii lähipiirkonnas kui ka kaugemal.

Projekti eelarve: 6 049,96€

Projekti rahastasid:

Seisund: Projekt teostatud.

2019. Õuesõppe ja kultuurisündmuste läbiviimiseks vajaliku inventari soetamine

Eesmärgiks oli omandada võimekus senisest paremini ellu viia oma põhikirjalist eesmärki ning korraldada kvaliteetseid koolitusi, loenguid, koolitusreise ja kultuuriüritusi ning anda ka etendusi. Kui seni sõltusime suures osas sõltunud koostööpartnerite abist ning sageli ka ilmast, annavad soetatavad vahendid oluliselt suurema autonoomia tegevuste planeerimisel. Sündmused saab muuta regulaarsemaks ning kasutusele võtta alternatiivseid asukohti nende korraldamiseks ja õppetöö läbi viimiseks. Projekti käigus soetasime seltsile õuesõppe ja kultuurisündmuste läbiviimiseks vajaliku optimaalse inventari (pop-up telgid, kaasaskantav mööbel, heli- ja esitlustehnika ning valgustid).

Projekti eelarve: 5 452€

Projekti rahastasid:

Seisund: Projekt teostatud.

2016-2020. Raamat “Kunda mõisa ja linna ajalugu”

Raamatu autoriks on Uno Trumm ning teos keskendub Kunda linna ja paikkonna ajaloole läbi kõigi ajastute. Tegemist on populaarses vormis kirjutatud üldhuvitava ajalookäsitlusega, mida kergema loetavuse huvides illustreeritakse rohkete fotode ja illustratsioonidega. Raamat on jagatud peatükkideks olulisemate ajajärkude kaupa. Igat ajalooetappi käsitletakse võimalusel sarnastel alustel, et tekiks ühtne ja jälgitav tervik.

Projekti eelarve: 37 000€ (Kunda linnavalitsus, Viru-Nigula vallavalitsus, Selts, toetused oodatud)
Seisund: Käsikiri töös

Ranna-Viru Rahvateater

Ranna-Viru Rahvateater kasvas välja Kunda Huviteatrist jaanuaris 2013, kui kohalikku, järjepidevalt juba 105 aastat tegutsenud huviringi lisandus ühel sobival hetkel näitlejaid lähemalt ja kaugemalt. Trupi eesmärgiks on ühelt poolt oma liikmetele ja publikule meelelahutuse pakkumine, teisalt kindlasti ka loomingulise eneseteostuse ja elukestva arengu võimaldamine.
Seisund: Talveunes

2016. Suvelavastuse video tootmine ning esitlemine

Projekti eesmärgiks oli 2015. aasta suvel Kunda mõisas lavastunud etendusel “Maili. Virumaa Rahvaülikooli Lugu” filmitud materjali monteerimine ning ühisvaatamine projekti meeskonnaga. Reklaamisime sündmuse välja kui DVD-plaadi esitluse, kuid tegelikult valmistasime täpselt kolm originaalplaati. Need müüsime kohapeal oksjoni korras, saadud tulu annetasime Kunda kooliteatrile. Lisaks etenduse ühisele vaatamisele esines tollel õhtul kontserdiga ka ansambel Lõõtsavägilased. Valminud video on kõigile huvilistele vaatamiseks Youtube’s.

Projekti eelarve: 1 100€ (Selts)
Seisund: Lõppenud

2014-2015. Suvelavastus “Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu”

Projekt kandis endas mitut, nii lavastuslikult, kui kogukondlikult olulist eesmärki. Esiteks ei olnud hoolimata viimaste aastate suurest hulgast suveetendustest, sattunud Ranna-Virumaale ühtegi n-ö suurt teatrietendust. Teiseks on kohaliku inimese jaoks ääretult oluline läbi kultuurisündmuste kogukonnaloo jutustamine ning ajaloolistele sündmustele tähelepanu juhtimine. Seetõttu aitas kõnealune projekt positiivselt kaasa piirkonna mainele, mis seni on tuntud peamiselt tööstustegevuse ning keskkonnasaastega. Väga olulisel kohal oli kogu projekti puhul ka selles osalenud harrastusnäitlejate mentorkoolitus – koostöö prooviperioodil professionaalide ja harrastajate vahel avardas oluliselt mõlema poole silmaringi ning saab tõenäoliselt aluseks tulevastele uutele ja huvitavatele projektidele. 

Projekti eelarve: 30 278,04 (Erinevad allikad, vaata lähemalt SIIT.)
Seisund: Lõpetatud

2014. Kunda Tsemendimuuseumi kella renoveerimine

Projekti ideeni viisid nagu sageli ikka – juhused. Eelkõige tutvumine OÜ Kellavõti omaniku ja kellassepp Fred Urbiga, kelle vanaisa olla omal ajal sama seadme eest hoolt kandnud. Projekti käigus rekonstrueeriti kellamehhanism ning paigaldati automaatne tornivalgustus. Sündmusest tegi uudisloo ka TV3.

Projekti eelarve: 500€ (OÜ Kellavõti)
Seisund: Lõpetatud (hetkel seisab kell puuduliku töökorralduse tõttu).

2014. Lühinäidendite konkurss “Meie ja kodulugu”

Projekti eesmärgiks oli näitemängu abil mõne kogukondliku suurkuju, sündmuse või paiga loo selgeks õppimine. Konkursist võtsid osa Kunda Ühisgümnaasiumi 4.8. klasside õpilased, klassid valisid ühiselt teema ja lavastasid selle. Pikkuseks 8-10 minutit, vorm vaba. Oluline oli loomingulisus ning äratuntav loo jutustamine. Etendusega käis kaasas ka afišš (poster/plakat), mis nähtu kokku võttis. Sündmusest võttis osa ka ERR-i võttegrupp, kes pühendas sellele päris pika lõigu oma kolmandast saatest kolmeosalises saatesarjas Virulased.

Projekti eelarve: 300€ (Kunda linn, Selts)
Seisund: Lõpetatud

2014. Kunda aukodanikest kõnelev näitus

Projekti käigus koostati, kujundati ning trükiti Kunda aukodanikest kõnelev näitus.

Projekti eelarve: 240€ (Kunda linn, Selts)
Seisund: Lõpetatud

2014. Koolitustsükkel Kunda linnavolikogu komisjonide liikmetele

Projekti eesmärk oli avardada Kunda linnavolikogu komisjonide liikmete teadmisi kogukonnaloost, IT-hügieenist, heast asjaajamiskeelest, omavalitsuskorralduse ning KOV rahanduse alustest ja muust taolisest. Programmi panid kokku seltsi liikmed ühes koolitusest huvitatutega.

Projekti eelarve: 400€ (Koolitusel osalejad, Selts)
Seisund: Lõpetatud

2012. Satiiriklubi “Tõe Säde!”

Viis kohtumist, mis leidsid aset läbi kolme kuu Rakvere kesklinna kohvikus “Puhkepaik”. Neli meest, tass teed, värsked ajalehed ja kriitiline meel – puhas lõbu.

Rahastamine: (Sissepääes kokkuleppel)
Seisund: Lõpetatud