Vastavalt Virumaa Rahvaülikooli Seltsi põhikirjale võib seltsi liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.

 1. Tiit Alte*
 2. Uno Trumm*
 3. Maarika Veski*
 4. Kaido Veski*
 5. Elli Vallbaum
 6. Ille Limberg
 7. Tauno Küngas
 8. Hillar Aleksander Wimberg
 9. Alina Klimova
 10. Kertu Karus
 11. Silja Hiielaid

MTÜ Virumaa Rahvaülikooli Selts liikmeavaldus

* Seltsi asutajad ja juhatuse liikmed.